photo of V. Potsiluiko

V. Potsiluiko

Lead Engineer

Department: Laboratory of physics of prospective materials
Address: Belarusian State University, Institute for Nuclear Problems, 220006, Minsk, Belarus, Bobruiskaya str., 11 , 314
e-mail: vas@hep.by
Phone: (17) 363-52-21

List of publications:

Afanasenko, V. P. Observation of anomaly in angular distribution of parametric x-ray scattering / V. P. Afanasenko, V. G. Baryshevskiǐ, S. V. Gatsikha, R. F. Zuevskiǐ, M. G. Livshits, A. S. Lobko, V. I. Moroz, V. V. Panov, I. V. Polikarpov, V. P. Potsiluǐiko, P. F. Safronov, A. O. Yurtsev // ZhETF Pisma Redaktsiiu. — 1990. — Vol. 51. — P. 213.